Donationsbehandling

Donationsbehandling

Priser gäller från och med 1 januari 2024.

Särskild prövning

 • Samtal med beteendevetare/psykolog – 2 000 kr/samtal
  Särskild prövning är obligatorisk inför alla donationsbehandlingar, i regel utförs två samtal. 

Donerade spermier

 • Insemination med donerade spermier (AID), inklusive pregnancy slot/barnrätt. – 22 000 kr
 • Paket om 3 inseminationer med donerade spermier – 44 000 kr
  Beslut om avtal sker alltid i samråd med ansvarig läkare. 

IVF-/ICSI-behandling med donerade spermier

 • IVF/ICSI med donerade spermier  – 57 500 kr
 • Paket om 3 behandlingar för bärare under 39 år – 108 000 kr
  Beslut om avtal sker alltid i samråd med ansvarig läkare. 
 • Paket om 3 behandlingar för bärare mellan 39-41 år – 112 000 kr
  Beslut om avtal sker alltid i samråd med ansvarig läkare. 

ICSI (befruktning) efter tidigare äggfrysbehandling

 • Tining av ägg och befruktning av dessa med donerade spermier – 42 000 kr

IVF med donerade spermier + tining av egna ägg efter äggfrysbehandling

 • IVF-behandling kombinerat med tining och ICSI på frysta ägg – 64 000 kr

Reservation av donerade spermier

 • Reservation av spermier – 8 000 kr/strå
  Administrativ engångsavgift tillkommer på 1 500 kr samt årlig fryskostnad 3 000 kr/år. Tillkomst även av eventuella transportkostnader.

Donerade ägg

 • IVF-/ICSI-behandling med donerade ägg, första behandlingen – 104 000 kr
 • IVF-/ICSI-behandling med donerade ägg, fortsatta behandlingar – 104 000 kr

Dubbeldonation

 • Behandling med både donerat ägg och spermie (dubbeldonation) – 115 000 kr

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader och kostnader för ägglossningsstickor tillkommer.