IVF-behandling

Priser gäller från och med 1 januari 2024.

IVF och ICSI

 • Standard-IVF eller ICSI-behandling (mikroinjektion) – 45 000
  Behandlingen innefattar ett återförande.
 • Paket om 3 IVF-/ICSI-behandlingar för bärare under 35 år – 86 000 kr
 • Paket om 3 IVF-/ICSI-behandlingar för bärare mellan 35-38 år – 90 000 kr
 • Paket om 3 IVF-/ICSI-behandlingar för bärare mellan 39-41 år – 92 000 kr

Beslut om avtal sker alltid i samråd med ansvarig läkare. 

Nedfrysning och frysförvaring av embryon

 • Nedfrysning av embryon – 4 250 kr
  Ingår vid ett tillfälle vid tecknat 3-avtal
 • Frysförvaring av embryon år 2-10 – 3 250 kr/år
 • Återförande av frysförvarat embryo från tidigare IVF-behandling – 23 500 kr

IVF-behandling som inte leder till återföring av embryo

 • Återbetalas med 50 % första gången. Om eventuell påföljande behandling åter igen inte leder till återföring av embryo sker ingen återbetalning.

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfället debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefruktningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. 
Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.