Övriga besök/behandlingar

Priser gäller från och med 1 januari 2024.

Utredningar/behandlingar

  • Insemination med partners spermier (AIH) – 11 000 kr
   Inkluderar eventuell stimulering och insemination.
  • Kirurgisk uthämtning av spermier (PESA/TESA) – 8 000 kr
   Inkluderar aspiration samt frysförvaring i ett år. Kostnad för PAD tillkommer samt kostnad för förlängd frysförvaring efter ett år.
  • Stimulering av ägglossning med FSH – 5 000 kr
  • Stimulering av ägglossning med Letrozol – 3 000 kr
  • Infektionsscreening – 1 000 kr/person
  • Utredning av upprepade missfall – 5 000 kr/person
   Vid eventuella kromosomprover tillkommer en kostnad på 6 000 kr/person.
  • Ultraljud (vid behandling på annan Livio-klinik) – 1 500 kr
   Bokas i mån av lediga tider på kliniken.
  • Graviditetsultraljud – 2 000 kr
   Vid behandling på till exempel klinik utomlands (kan enbart bokas i mån av lediga tider på kliniken).
  • Bruten behandling – 3 000 kr/ultraljud

Nedfrysning av spermier

  • Konsultation/utredning inför nedfrysning av spermier – 3 000 kr
   Inkluderar ett läkarbesök och analys av spermaprov.
  • Nedfrysningsavgift – 4 250 kr
   Inkluderar ett års frysförvaring.
  • Blodprover/infektionsprover inför nedfrysning – 1 000 kr
  • Frysavgift – 3 250 kr/år

Övrigt

  • Intyg – 2 000 kr
   Till exempel adoptionsintyg.
  • Nationell transport – 3 000 kr 
   Priset avser administrativt arbete i samband med nationella transporter. Transportkostnader etc. tillkommer.
  • Internationell transport – 4 000 kr
   Priset avser administrativt arbete i samband med internationell transport. Transportkostnader etc. tillkommer.

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader och kostnader för ägglossningsstickor tillkommer.