Fertilitetsutredning

Vi reserverar oss för prisförändringar pga kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting.

Fertilitetsutredningar som är finansierade av region Stockholm
275kr per person och besök, frikort gäller.

Privat fertilitetsutredning:
Inkluderar läkarbesök, spermaprov och blodprover
Par 4000kr    Ensamstående 3000kr

Undersökning av livmoder med koksaltsultraljud (HSS)
2000kr

Undersökning av äggledarna och livmoder med kontrastultraljud (HSSG)
2500kr