Möjligheten till graviditet

Möjligheten att bli gravid minskar med ungefär två till tre procentenheter per år efter 35 års ålder, varför man inte bör dröja för länge med att söka hjälp om graviditet uteblir.

Missfallsrisken vid spontan graviditet ökar påtagligt med stigande ålder och samma förhållanden råder för graviditet efter IVF behandling.

Sammanfattningsvis kan man säga att ålder – av olika anledningar – är en betydande faktor när man önskar bli gravid. Det finns även  andra orsaker som spelar in.

Livsstilsfaktorer som påverkar möjligheterna till graviditet

Det är väl känt att övervikt medför en ökad risk för ohälsa. Om kvinnan är överviktig kan det dessutom vara svårare för henne att bli gravid, och riskerna ökar för både barn och kvinnan under graviditeten och förlossningen.

För att öka möjligheterna att få ägglossningen att fungera och uppnå gravid kan en liten viktminskning vara tillräckligt. BMI bör bör vara normal för att ha större möjlighet till en graviditet, oavsett om spontan graviditet eller genom en IVF-behandling. Vi behandlar ej kvinnor med BMI >35.
Övervikt hos mannen har också negativ inverkan på spermierna.
Rökning och andra former av nikotin minskar chanserna attt uppnå graviditet. Rökstopp är därför av stor vikt vid graviditetsönskan.

Men även undervikt och hård träning kan ha betydelse och bör adresseras då paret har svårt att bli gravid.