Psykoterapeuter

En fertilitetsbehandling kan vara väldigt påfrestande att genomgå. För en del kan det kännas bra att kunna sitta ner och få professionellt stöd i denna process.

I de fall man önskar genomgå behandling med donerade könsceller går man genom en psykosocial utredning innan behandlingen kan starta. Detta framförallt för att tillgodose barnperspektivet.

Teresia Hemåker är socionom, leg psykoterapeut och handledare och arbetar med bedömning, rådgivning och konsultation till ensamstående och par som genomgår assisterad befruktning med donerade könsceller.

Teresia har arbetat med krisstöd och krisbearbetning inom akutsjukvård och onkologi samt med anknytnings- och relationssvårigheter i samband med graviditet, ofrivillig barnlöshet samt föräldraskap inom kvinnosjukvård.

Teresia erbjuder psykoterapi enskilt och med par samt handledning enskilt eller i grupp.

Telefon: 070-894 93 48

E-post: teresia@hemakerpsykoterapi.se

 

Vi har även samarbete med S:t Lukas. Ni kan nå de på tel: 040-97 37 26 (expedition). Ni får gärna besöka deras hemsida

S:t Lukas finns även i Helsingborg på tel. 042-18 22 28, Lund 046-14 12 13, Växjö 047-02 98 42, Ystad 040-97 37-26.